Hjulhakken

Et nyttigt hælpemiddel for lidt større selvforsyningsbrug og mindre erhvervsgartnere.

Af Allan Bornø Clausen
Fra PØ – praktisk økologi, 5. årg. April 1985.

Blandt de tekniske hjælpemidler som står klarest i erindringen fra mine glade selvforsyningsdage er nok hjulhakken. Med den kunne man virkelig få noget fra hånden og samtidigt nyde lærkens triller fra himlen eller høre, når den første svale bebudede sin hjemkomst. Meget af den fornøjelse har desværre en tendens til at drukne i motorlarm, når den effektive økobonde skal ”køre hjem” til terminen. Til hjulhakkens last ligger måske netop det faktum, at dens effektive og primitive hjælp gjorde én i stand til at begynde at kunne producere til salg i mindre skala fra køkkenhaven! Og så startede lavinen!

hjulhakken-1

Hjulhakken, som jeg vil omtale her, drejer sig om den østtyske model Senior, der importeres og forhandles af et enkelt frøfirma i Danmark. Den leveres med 2 hakkeskær, en hyppeplov samt 3 kultivatortænder. Dens hovedbestanddele er: Forrest hjulet, hvortil er fæstnet ophæng for redskabsliften. Denne er udstyret med et antal forsænkede huller til redskabsmontering. På liften sidder endeligt 2 højderegulerbare drivhåndtag.

Det kørende hakkejern

Hvor, hjulhakken virkelig viser sin styrke, er i kampen mod ukrudtet. Med de to skråtstillede skær glidende lige under jordens overflade, underskæres alt ukrudt og det falder rodløst omkuld. Naturligvis bør ukrudtet aldrig være for stort og kraftigt. Som for almindeligt hakkejern helst tit, mens ukrudtet er småt og altid efter regn for at holde jorden løs og standse unødig fordampning af vand. Rækkerne bør være af vis længde, gerne 10 til 25 m og det letter arbejdet, hvis man skubber hjulhakken frem i ryk. Er jorden stiv og arealet stort, gi’r det sved på panden og god motion. Giv ikke op! Lidt stædighed i starten, til man er optrænet, vil spare megen surt håndlugning af den langsommelige slags senere, når det er for sent med hjulhakken. Med stor behændighed lærer man at ”nappe” ukrudtet næsten helt ind til kulturplanterne med de manøvredygtige skær.

hjulhakken-2

Hypning og såning

Hvad man ikke er i stand til at tage imellem planterne i rækken med glideskæret, kan for en del planters vedkommende så klares ved at skifte redskab. Med hyppeploven kan man fra den ene, evt. også fra den anden side hyppe en smule jord ind over fremspirende ukrudt i rækken. Det gælder f.eks. løg, ærter og bønner. Lidt mere sarte kulturer, det gælder især i starten, hvor små kimblade vil dækkes af jord, kan tit på et senere stadium med fordel holdes rene med hyppeploven. Det gælder f.eks. dild og gulerod, hvor man også tit vil ønske at skygge de nydannede rodhalse for misfarvning af solen. De mere oplagte kulturer for hyppeploven er traditionelt porer og kartofler, hvor ukrudtskontrol og ønsket dækning af plantedele er kombineret. Udplantede kulturer, som kål og selleri, er tillige meget nemme at holde rene med nogle få lette og rettidige hypninger (pas dog på ved sellerien!).

Med stort held har jeg anvendt hyppeploven til meget så- og plantearbejde. Porrene og kartoflerne, som skal starte i en vis dybde, ordnes naturligvis også ved at fure dybt op med hyppeploven, evt. ved at køre to gange efter snor, for at holde retningen. Efter lægning af kartoflerne hyppes der igen ind fra begge sider. Dog ikke mere end at der er jord til flere senere hypninger.

Med øvelse og god styring af dybden af hyppeploven, kan man lære sig at så alle slags grøntsager efter samme princip, som beskrevet for kartoflerne. Dog skal tilføjes, at efter ilægning af frøet i den opfurede rende, dækkes frøet af volden af jord fra den ene side, hvorefter man med fordel kan vende hjulhakken og køre med hjulet herover som en slags let tromle, før den sidste hurtige tilbagehypning af den anden side. Sikrer en porøs overflade over det fint tiltrykkede frø.

Ulemper

Hjulhakken lader sig vanskeligt anvende i jorddækning eller mindre bedhaver. Desuden kan den være svær at drive gennem tungere lerjorde. Endvidere kan der være en tendens til såldannelse ved meget gentaget kørsel med lugeskærene. Her vil afveksling med kultivatortænderne kunne hjælpe lidt.

God fornøjelse.

hjulhakken-3


Fra artiklen, men nok knapt aktuelt i dag:
(Åge Petersen Frøhandel Næstved, og Haveselskabernes Frøforsyning, Hjørring importerer Senior Hjulhakke og såmaskine. Der findes også mig bekendt et andet mærke på markedet (engelsk) men knapt (?) så godt).

Hjulhakker i 2005:
Et nyt dansk firma har lanceret ukrudshajen – læse mere på http://www.ukrudtshajen.dk/


Flere billeder …

hjulhakken-4

hjulhakken-5

hjulhakken-6